Hoe werkt het?
Samen komen we er wel uit

Aangepaste aanpak in verband met corona

Nadat u zich heeft aangemeld bij Buurtbemiddeling Deventer, gaat het alsvolgt:

  • We hebben een telefonisch gesprek met u, over de situatie en de mogelijkheden van Buurtbemiddeling.
  • U heeft eerst zelf een aantal pogingen gedaan om met de buren in gesprek te komen. Als dit niet zo is, kunnen we u daarbij adviseren en coachen.
  • Wanneer u bemiddeling wilt, maken de bemiddelaars met u een afspraak voor een telefonische of online intake.
  • Als het niet telefonisch of online kan en gepast is, organiseren we een * live gesprek op een geschikte locatie, met de nodige maatregelen.
  • Wanneer u dat wilt, zoeken de bemiddelaars daarna contact met uw buren. Dit doen ze in eerste instantie d.m.v. het sturen van een uitnodigende brief.
  • U gaat met uw buren en de bemiddelaars 'om tafel',  binnen passende en veilige mogelijkheden. Met elkaar gaat u op zoek naar een oplossing voor de problemen.

*Tot 2 maart voeren we de gesprekken met u en de buren online,  door middel van beeldbellen. Kan dit niet, dan stellen we het gesprek uit tot dit weer 'live' kan.

Een bemiddeling is pas succesvol als de oplossing voor u beiden acceptabel is.

De buurtbemiddelaars nemen binnen 6 weken opnieuw contact op met u en uw buren om te bespreken hoe het gaat.

"Overlast? Wacht niet te lang en stap op uw buren af."

Aanmelden

Wilt u een probleem of conflict aanmelden voor Buurtbemiddeling?
Neem dan contact op met ons op:

telefoon: (0570) 605 385
e-mail: info@buurtbemiddelingdeventer.nl

"Buurtbemiddeling gaat stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt."

Buurtbemiddeling Deventer is een initiatief van:

Buurtbemiddeling Deventer wordt uitgevoerd door Raster Welzijn. Raster Welzijn is een non-profit organisatie uit Deventer.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) helpt buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van Buurtbemiddeling en bewaakt de kwaliteit van Buurtbemiddeling. 

Buurtbemiddeling Deventer is een door het CCV erkende Buurtbemiddelingsorganisatie.