Hoe werkt het?
Samen komen we er wel uit

Nadat u zich heeft aangemeld bij Buurtbemiddeling Deventer, gaat het alsvolgt:

  • We hebben een telefonisch gesprek met u, over de situatie en de mogelijkheden van Buurtbemiddeling.
  • Wanneer u bemiddeling wilt, maken de bemiddelaars met u afspraak voor een huisbezoek.
  • Wanneer u dat wilt gaan de bemiddelaars in gesprek met uw buren.
  • U gaat met uw buren en de bemiddelaars om tafel zitten. Met elkaar gaat u op zoek naar een oplossing voor de problemen.

Een bemiddeling is pas succesvol als de oplossing voor u beiden acceptabel is.

De buurtbemiddelaars nemen op een later moment nog eens contact op met u en uw buren om te bespreken hoe het gaat.

"Overlast? Wacht niet te lang en stap op uw buren af."

Aanmelden

Wilt u een probleem of conflict aanmelden voor Buurtbemiddeling?
Neem dan contact op met ons op:

telefoon: (0570) 605 385
e-mail: info@buurtbemiddelingdeventer.nl

"Buurtbemiddeling gaat stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt."

Buurtbemiddeling Deventer is een initiatief van:

Buurtbemiddeling Deventer wordt uitgevoerd door Raster Welzijn. Raster Welzijn is een non-profit organisatie uit Deventer.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) helpt buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van Buurtbemiddeling en bewaakt de kwaliteit van Buurtbemiddeling. 

Buurtbemiddeling Deventer is een door het CCV erkende Buurtbemiddelingsorganisatie.